Gothic
Gothic 3
Rega³y magazynowe LOG-SYSTEM
Gothic Net


Gothic II - Kody - Pancerze

Podczas gry wywo³aj okno wspó³czynników. Wpisz s³owo "marvin", po czym zamknij to okno i wci¶nij klawisz [F2]. W otworzonej konsoli wpisz kody porz±danych przedmiotów poprzedzaj±c je s³owem "insert":

Alte Ritterrüstung - ItAr_Pal_Skel
Bäuerin Tracht 1 - ItAr_Baubabe_L
Bäuerin Tracht 2 - ItAr_Baubabe_M
Bauernkleidung 1 - ItAr_Bau_L
Bauernkleidung 2 - ItAr_Bau_M
Bürger Kleidung 1 - ItAr_Vlk_L
Bürger Kleidung 2 - ItAr_Vlk_M
Bürger Kleidung 3 - ItAr_Vlk_H
Bürgerin Kleidung 1 - ItAr_Vlkbabe_L
Bürgerin Kleidung 2 - ItAr_Vlkbabe_M
Bürgerin Kleidung 3 - ItAr_Vlkbabe_H
Cor Angars Rüstung - ItAr_CorAngar
Diegos Rüstung - ItAr_Diego
Dunkler Umhang - ItAr_Dementor
Feuermagierrobe - ItAr_KdF_L
Lederrüstung - ItAr_Leather_L
Leichte Drachenjägerrüstung - ItAr_Djg_L
Leichte Milizrüstung - ItAr_Mil_L
Leichte Söldnerrüstung - ItAr_Sld_L
Lesters Robe - ItAr_Lester
Mittlere Drachenjägerrüstung - ItAr_Djg_M
Mittlere Banditenrüstung - ItAr_Bdt_M
Mittlere Söldnerrüstung - ItAr_Sld_M
Novizenrobe - ItAr_Nov_L
Paladinrüstung - ItAr_Pal_H
Richterrobe - ItAr_Judge
Ritterrüstung - ItAr_Pal_M
Robe der Dunklen Künste - ItAr_Xardas
Rüstung aus Crawlerplatten - ItAr_Djg_Crawler
Rüstung einer Drachenjägerin - ItAr_Djg_Babe
Schmied Kleidung - ItAr_Smith
Schwere Banditenrüstung - ItAr_Bdt_H
Schwere Drachenjägerrüstung - ItAr_Djg_H
Schwere Feuerrobe - ItAr_KdF_H
Schwere Milizrüstung - ItAr_Mil_M
Schwere Söldnerrüstung - ItAr_Sld_H
Sträflings Kleidung - ItAr_Prisoner
Wams des Statthalters - ItAr_Governor
Wassermagierrobe - ItAr_KdW_H
Wirt Kleidung - ItAr_BarkeeperGlobal Quality
GQcert.com
Profesjonalna jednostka certyfikuj±ca.
Audyty i certyfikaty ISO 9001.

Zapraszamy na stronê firmy
Minsbud.pl
specjalizuj±cej siê w sprzeda¿y
materia³ów hydraulicznych Kan-therm.
Czy Gothic 3 spe³ni³ Twoje oczekiwania?
Tak
Nie
Nie wiem
Zapisz siê, aby otrzymywaæ nowo¶ci ze ¶wiata Gothic prosto na swój mail za po¶rednictwem portalu Gothic Net!
Designed by Skuteczni.pl