Gothic
Gothic 3
Gothic Net


Gothic - Kody - Mikstury

Podczas gry wywo³aj okno wspó³czynników. Wpisz s³owo "marvin", po czym zamknij to okno i wci¶nij klawisz [F2]. W otworzonej konsoli wpisz kody porz±danych przedmiotów poprzedzaj±c je s³owem "insert":

Alter eiserner Schlüssel - ItKe_MagicChest Alter Messingschlüssel - ItKe_Evt_Crypt_01 Alter Messingschlüssel - ItKe_Evt_Crypt_02 Alter Messingschlüssel - ItKe_Evt_Crypt_03 Dietrich - ItKe_Lockpick Kajütenschlüssel des Kapitäns - ItKe_Ship_Levelchange_Mis Kammerschlüssel des Schwarzmagiers - ItKe_LastDoorToUndeadDrgDI_Mis
Kellerschlüssel vom Hotel - ItKe_ThiefguildKey_Hotel_Mis
Kerkerschlüssel - ItKe_PrisonKey_Mis
kleiner Schlüssel - ItKe_ThiefTreasure
kleiner Truhenschlüssel (Brücke) - ItKe_Rune_Mis
Lagerhaus Schlüssel - ItKe_Storage
Lagerschlüssel zum Lager in der Burg - ItKe_OC_Store
rostiger Türschlüssel a.d. Kanalisation - ItKe_Fingers
Schlüssel - ItKe_Key_01
Schlüssel - ItKe_Key_02
Schlüssel - ItKe_Key_03
Schlüssel aus 'Die Hallen von Irdorath' - ItKe_MonastarySecretLibrary_Mis
Schlüssel des Archol - ItKe_Evt_Undead_01
Schlüssel des Schlüsselmeisters - ItKe_Evt_Undead_02
Schlüssel des Orkischen Obersts - ItKe_OrkKnastDI_Mis
Schlüssel zum Gemach im Kloster - ItKe_KdFPlayer
Schlüssel zum Pass - ItKe_Pass_Mis
Schlüssel zur Bibliothek im Kloster - ItKe_KlosterBibliothek
Schlüssel zur Pforte des Innos-Klosters - ItKe_Innos_Mis
Schlüssel zur Schatzkammer im Kloster - ItKe_KlosterSchatz
Schlüssel zur Vorratskammer im Kloster - ItKe_KlosterStore
Truhenschlüssel (Fensterbank) - ItKe_Buerger
Truhenschlüssel (gehörte Brago) - ItKe_Bandit
Truhenschlüssel (Haus der Paladine) - ItKe_PaladinTruhe
Truhenschlüssel des Richters - ItKe_Richter
Truhenschlüssel des Schwarzmagiers - ItKe_ChestMasterDementor_Mis
Truhenschlüssel von Dexter - ItKe_Dexter
Truhenschlüssel von Igaraz - ItKe_IgarazChest_Mis
Truhenschlüssel von Salandril dem Alchemisten - ItKe_Salandril
Truhenschlüssel von Valentino - ItKe_Valentino
Truhenschlüssel von Xardas - ItKe_Xardas
Turm Schlüssel - ItKe_City_Tower_01
Turm Schlüssel - ItKe_City_Tower_02
Turm Schlüssel - ItKe_City_Tower_03
Turm Schlüssel - ItKe_City_Tower_04
Turm Schlüssel - ItKe_City_Tower_05
Turm Schlüssel - ItKe_City_Tower_06
Turmschlüssel der Haupttorwache - ItKe_OC_Maingate_Mis
Türschlüssel für die erste Tür (Gomez) - ItKe_ErzbaronFlur
Türschlüssel für die zweite Tür (Gomez) - ItKe_ErzbaronRaum
verrosteter Schlüssel - ItKe_ThiefguildKey_Mis
Xardas Schlüssel für die Truhe auf Sekobs Bauernhof - ItKe_Chest_Sekob_XardasBook_Mis
Zimmerschlüssel der Taverne 'Zur toten Harpie' - ItKe_Orlan_Hotelzimmer
Zimmerschlüssel vom Bordellbesitzer - ItKe_Bromor
Zimmerschlüssel vom Hotel - ItKe_HotelGlobal Quality
GQcert.com
Profesjonalna jednostka certyfikuj±ca.
Audyty i certyfikaty BRC, IFS, DPD, ISO 9001.

Zapraszamy na stronê firmy
Minsbud.pl
specjalizuj±cej siê w sprzeda¿y
materia³ów hydraulicznych.
odwiedzin:
Aktualnie go¶ci: 1
w tym
Na stronie: 1
Na forum: 0
    Na forum:
Postów:  21370
U¿ytkowników: 2228
Najwiêcej by³o: 191
Czy Gothic 3 spe³ni³ Twoje oczekiwania?
Tak
Nie
Nie wiem
Zapisz siê, aby otrzymywaæ nowo¶ci ze ¶wiata Gothic prosto na swój mail za po¶rednictwem portalu Gothic Net!
designed by skuteczni.pl