Gothic
Gothic 3
Gothic Net


Gothic - Kody - Klucze

Podczas gry wywo³aj okno wspó³czynników. Wpisz s³owo "marvin", po czym zamknij to okno i wci¶nij klawisz [F2]. W otworzonej konsoli wpisz kody porz±danych przedmiotów poprzedzaj±c je s³owem "insert":

Aarons Truhenschlüssel - itke_om_02
Albertos Truhenschlüssel - itke_om_04
Cavalorns Schlüssel - itkecavalorn01
einfache Schlüssel ohne Wirkung - itkekey1
einfache Schlüssel ohne Wirkung - itkekey2
einfache Schlüssel ohne Wirkung - itkekey3
einfache Schlüssel ohne Wirkung - itkekey4
Eisenschlüssel, öffnet die Tür des Schmiedelagers - itke_ob_smith_01
Gomez’ Schlüssel, öffnet seine Truhen und den Keller - itke_gomez_01
Kaloms Schlüssel, öffnet Kaloms Truhe - itke_psi_kalom_01
Kerkerschlüssel, öffnet den Kerker des Alten Lager - dungeonkey
Lagerschlüssel, öffnet Haupttür der Lagerräume im Keller der Erzbarone - itke_storage_01
Santinos Truhenschlüssel - itke_om_01
Schlüssel vom Reislord - itkey_rb_01
Schlüssel, aus Höhle vor der Klosterruine zum Bonusraum in der Klosterruine - itke_fokus4
Schlüssel, aus der Gruft unter dem Steinkreis - itke_fokus5
Schlüssel zur freien Mine - itke_freemine
Truhenschlüssel, für die Bergfestung - itke_berg_01
Ulberts Truhenschlüssel - itke_om_03
Xardas' Schlüssel, öffnet Truhen im versunkenen Turm - itke_sunkentowerGlobal Quality
GQcert.com
Profesjonalna jednostka certyfikuj¹ca.
Audyty i certyfikaty BRC, IFS, DPD, ISO 9001.
odwiedzin:
Aktualnie go¶ci: 7
w tym
Na stronie: 7
Na forum: 0
    Na forum:
Postów:  21370
U¿ytkowników: 2228
Najwiêcej by³o: 191
Czy Gothic 3 spe³ni³ Twoje oczekiwania?
Tak
Nie
Nie wiem
Zapisz siê, aby otrzymywaæ nowo¶ci ze ¶wiata Gothic prosto na swój mail za po¶rednictwem portalu Gothic Net!
designed by skuteczni.pl